Viedeň » Ceny

Ceny

Vaša poloha vo Viedni

Všetky akcie musia byť do 25 km od centra Viedne

2 hodiny
Cena balíka

409,00 EUR

Príplatok za hodinu navyše

120,00 EUR

Pol dňa (6 hodín)
Cena balíka

699,00 EUR

Príplatok za hodinu navyše

100,00 EUR

Celý deň (12 hodín)
Cena balíka

1 099,00 EUR

Príplatok za hodinu navyše

80,00 EUR

Voliteľné
Cestovanie navyše 25,00 – 49,99 km

80,00 EUR

Cestovanie navyše 50,00 – 99,99 km

150,00 EUR

30 litrov piva

75,00 EUR

50 litrov piva

120,00 EUR