GDPR

Ochrana osobných údajov

Náš prístup k osobným údajom

  • Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám na komerčné účely.
  • Osobné údaje sú uložené databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
  • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytovanie našich služieb.
  • Všetci naši pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
Aké osobné údaje spracovávame vyplýva z konkretnej formy vašej interakcie s nami.

Keď používate našu webstránku

Pri spracovaní využívame technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní našej webstránky umiestnime vo vašom internetovom prehliadači súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma.

Keď žiadate informácie o našich službách

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, poskytovať hot-line a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

Keď si objednáte naše služby

Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete a objednáte, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, spracovaniu platieb a iných plnení, ktoré vyplývajú zo zákona (účtovníctvo, ochrana spotrebiteľa a podobne).

Partneri