Bratislava » Ceny

Ceny

Vaša poloha v Bratislave

Všetky akcie musia byť do 25 km od centra Bratislava

2 hodiny

Cena balíka

380,00 EUR

Príplatok za hodinu navyše

120,00 EUR

Personál navyše (platí pre rezervácie pre viac ako 30 osôb) za hodinu

30,00 EUR

Pol dňa (6 hodín)

Cena balíka

700,00 EUR

Príplatok za hodinu navyše

100,00 EUR

Personál navyše (platí pre rezervácie pre viac ako 30 osôb) za hodinu

30,00 EUR

Celý deň (12 hodín)

Cena balíka

1 100,00 EUR

Príplatok za hodinu navyše

90,00 EUR

Personál navyše (platí pre rezervácie pre viac ako 30 osôb) za hodinu

30,00 EUR

Voliteľné

Cestovanie navyše 25,00 – 49,99 km

90,00 EUR

Cestovanie navyše 50,00 – 99,99 km

170,00 EUR

30 litrov piva

90,00 EUR

50 litrov piva

150,00 EUR

Walkins

Budget

Štandard

Počet tréningových hodov

5

5

Počet súťažných hodov

5

10

Nápoje

žiadne

1 pivo

Cena

4,00 EUR

7,00 EUR