Bratislava » Ceny

Ceny

Vaša poloha v Bratislave

Všetky akcie musia byť do 25 km od centra Bratislava

2 hodiny

Cena balíka

320,00 EUR

Príplatok za hodinu navyše

120,00 EUR

Pol dňa (6 hodín)

Cena balíka

600,00 EUR

Príplatok za hodinu navyše

100,00 EUR

Celý deň (12 hodín)

Cena balíka

999,00 EUR

Príplatok za hodinu navyše

80,00 EUR

Voliteľné

Cestovanie navyše 25,00 – 49,99 km

80,00 EUR

Cestovanie navyše 50,00 – 99,99 km

150,00 EUR

30 litrov piva

75,00 EUR

50 litrov piva

120,00 EUR

Walkins

Budget

Štandard

Počet tréningových hodov

5

5

Počet súťažných hodov

5

10

Nápoje

žiadne

1 pivo

Cena

4,00 EUR

7,00 EUR